AANMELDINGSFORMULIER MASTERCLASSES | APPLICATION FORM MASTERCLASSES


(NL) Hieronder kun je je opgeven om actief deel te nemen aan één van de drie masterclasses van International Holland Piano Series in seizoen 2022/23. De aanmelding is open voor pianisten die geboren zijn op of na 1 januari 1994. De aanmeldingsdeadline is 28 september 2022. De geselecteerde pianisten zullen begin oktober worden bekendgemaakt.

(EN) Below you can sign up to actively participate in one of the three masterclasses of the International Holland Piano Series in the 2022/23 season. Application is open to pianists born on or after January 1, 1994. The application deadline is September 28, 2022. The selected pianists will be announced in early October.


Persoonlijke gegevens
Naam | Name*
Achternaam | Surname*
Telefoon | Telephone*
E-mail*
Geboortedatum | DOB*
Upload ID (docx, pdf, jpg, jpeg)*
Upload CV (docx, pdf)*
Ik meld mij aan voor de masterclass van: |
I apply for the masterclass of:*
Masterclass repertoire*
YouTube Link
Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld | I declare that I have filled in everything truthfully*